Panorama

Prevalje krožišče

Panorama oz. panoramska fotografija je serija zaporedno posnetih fotografij, ki jih s programsko obdelavo sestavimo. To nam omogoča, da uprizorimo celotno sceno kot eno fotografijo, kot jo vidimo, če se vrtimo okoli točke, s katere opazujemo.

Končni rezultat je interaktivna računalniško ustvarjena 360 - stopinjska fotografija, ki si jo lahko po svojih željah...

Enostavna vgradnja

tehnologija

V skupini Panorame uporabljamo najnovejšo fotografsko in programsko opremo za fotografiranje in obdelavo panoram.

Po izdelavi je vgradnja panoram v obstoječe spletne strani zelo enostavna.

<iframe src="http://www.panorame.si/panorame/primeri/1" style="border:none; width:100%; height:250px; overflow:hidden;"> </iframe>